KEHITTYNEET CHATBOTIT

Chatbotteja on erilaisia. Yksinkertaisen chatbotin pystyy tekemään alle tunnissa, kehittynyt chatbot on jotain aivan muuta. Kehittynyt chatbot on virtuaaliassistentti, joka pystyy itsenäisesti hoitamaan ensilinjan asiakaspalvelutehtäviä kellon ympäri, arkena ja sunnuntaina. Tekoälyn ja koulutuksensa ansiosta se ymmärtää luonnollista kieltä (Natural Language Processing), ja se osaa tietenkin vastata yleisimpiin firmaa koskeviin kysymyksiin. Lisäksi kehittyneellä chatbotilla voi olla myös seuraavia taitoja:

- Ehdottaa yrityksen tuotteita asiakkaalle

- Kerää tarjousta varten tarvittavat tiedot

- Lähettää itsenäisesti tarjouksen emaililla

- Kerätä myyntiliidejä

- Auttaa reklamaatiotapauksissa

- Ohjaa asian ja käydyn keskustelun luontevasti eteenpäin oikealle henkilölle mikäli botin taidot eivät yksin riitä hoitamaan tapausta loppuun.

Kehittynyt chatbot on kuin virtuaalinen työntekijä, jonka osaaminen riippuu sille annetusta koulutuksesta. Se voi osata lukea ja kirjoittaa emaileja, käyttää pikaviestimiä firman sisäiseen kommunikaatioon, ja käyttää yrityksen taustajärjestelmiä kuten CRM, varastonhallintaohjelmat tai muut vastaavat ohjelmat. Lisäksi tekoäly oppii jatkuvasti lisää koulutuksen ansiosta, aivan kuten tavallinenkin työntekijä. Hyvin suunniteltu ja koulutettu chatbot on virtuaaliassistentti, jonka suurimmat hyödyt ovat:

- Palvelee 24/7, 365

- Parantaa asiakaspalvelukokemusta ja asiakastyytyväisyyttä

- Kasvattaa myyntiä

- Vapauttaa muiden työntekijöiden aikaa tärkeämpiin tehtäviin

- Tietenkin botin pitää myös olla luonteeltaan sopiva yrityksen imagoon. Hautaustoimiston botin voi olla tarpeen olla vakava, mutta yleensä on parempi että virtuaaliassistentti on iloinen, pirteä ja lupsakka. Asiakaskokemuksen pitää olla positiivinen.

Jos haluat että otetaan yhteyttä, klikkaa oikean alareunan puhekuplaa.