Tietosuojaseloste – Privacy Policy

Tämä tietosuojaseloste koskee Big Mango Solutions Co., Ltd:n internetsivuja, verkkopalveluja ja pikaviestivälineitä mm. Messenger.

1 Rekisterinpitäjä

Big Mango Solutions Co., Ltd.

Company Reg. No. 0105561177451

40, SNP Building Floor 5, Soi Sukhumvit 62,

Phra Khanong Tai, Phra Khanong, Bangkok 10260, Thailand

Tel: +66 909 812 912

www.bigmango-solutions.com

 

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Antti Vesanen

Puh. +66 8 1342 2811

antti.vesanen@bigmango-solutions.com

 

3 Tietosuojavastaava

Tietosuojavastaavana toimii Antti Vesanen, Puh. +66 8 1342 2811.

 

4 Rekisterin nimi

Big Mango Solutions tietosuojaseloste.

 

5 Henkilötietojen käyttötarkoitus ja tietolähteet

Henkilötietoja kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten mm. rekrytointihakemusten ja yhteydenottopyyntöjen käsittelemiseksi. Rekisteriin kerätään tietoja henkilöiden itsensä luovuttamina.

Henkilötietoja kerätään tämän tietosuojaselosteen mukaisesti eikä niitä missään tilanteessa käytetä, muuteta tai siirretä eri tavalla kuin tässä tietosuojaselosteessa on mainittu.

Henkilötietojen tietolähteinä toimivat internet-sivujen yhteydenottolomakkeet sekä pikaviestimet ja sivujen tekoälysovellukset joita vierailija käyttää halutessaan ottaa yhteyttä yritykseen.

 

6 Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi pitää sisällään henkilötietoja, kuten nimi, yritys, puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymäaika ja muita rekrytointihakemusten ja yhteydenottopyyntöjen käsittelyyn tarvittavia tietoja.

 

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterissä olevia tietoja voidaan luovuttaa yhtiön ulkopuolisille henkilöille vain jos se on tarpeen käyttäjän pyytämän palvelun suorittamiseksi.

 

8 Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina sähköisessä muodossa. Rekisteriin on pääsy vain siihen oikeutetun työntekijän tai ammatinharjoittajan henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Big Mango Solutions Co., Ltd ei siirrä mihinkään muualle tässä rekisterissä olevia tietoja ellei se ole tarpeen käyttäjän pyytämän palvelun suorittamiseksi.

 

9 Verkkopalvelun käyttäjän oikeudet

Kävijällä on oikeus tarkistaa hänestä kerätyt tiedot ja pyytää virheellisten tietojen korjaamista. Kävijä voi tarkastaa tai oikaista henkilötietonsa lähettämällä sitä koskevan pyynnön Big Mango Solutions Co., Ltd.:lle.

Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle. Big Mango Solutions Co., Ltd. vastaa tarkastusoikeuteen perustuvaan pyyntöön kahden (2) viikon kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

 

10 Tietojen poistaminen ja säilytysaika

Kun Big Mango Solutions Co., Ltd. ei enää tarvitse keräämiään henkilötietoja, tiedot tuhotaan turvallisesti.

 

11 Tietosuojaselosteen muuttaminen

Tietosuojaseloste 28.3.2024. Pyrimme jatkuvasti kehittämään palvelujamme ja siksi pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä tällä sivulla.